Ogólnopolska lista szkół

{{school.nazwa}} | {{school.miasto}}

Dlaczego warto wybrać szkołę z programem National Geographic Learning?

Obywatel Polski = obywatel świata

Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy zależni od siebie nawzajem. W naszym środowisku, mieście czy w kraju, ale również na kontynencie i na świecie. Jesteśmy zależni od siebie w takich dziedzinach jak handel, edukacja, wymiana informacji, innowacje, źródła energii, ochrona środowiska, zdrowie. Jesteśmy zbiorem naczyń połączonych.

Jeśli chcemy przygotować dzieci i młodzież do bycia obywatelami świata, musimy ich nauczyć nowych umiejętności. Oczywiście przede wszystkim zalicza się do nich znajomość uniwersalnego języka.

Od wielu lat tym językiem jest angielski. Ale język jest tylko narzędziem, którego możemy używać do porozumiewania się z innymi. Aby stać się aktywnymi obywatelami świata, uczniowie potrzebują wiedzy, umiejętności i wartości.

Zapraszamy więc do szkół językowych, które realizują Program National Geographic Learning.

Język

JĘZYK – Po kilku latach nauki angielskiego stoję w Londynie na Victoria Station (lub na dworcu w jakimkolwiek innym mieście za granicą) i… nie wiem, co mam zrobić. Próbuję zapytać o drogę, ale nie rozumiem, co do mnie mówią, bo dodatkowo rozprasza mnie to, co widzę. Ludzie wyglądają i zachowują się inaczej niż w moim kraju. Mówią inaczej niż ci, którzy nagrywali płyty do kursu.

Taka sytuacja to doświadczenie wielu osób, które uczyły się języka angielskiego, a potem wyjechały za granicę. Z jednej strony wrażenie, że lata nauki niewiele dały, z drugiej świadomość, że wiedza o świecie jest bardzo ograniczona.

Wysyłając dzieci do szkoły, która realizuje Program National Geographic Learning, oszczędzimy im takich sytuacji w przyszłości.

Zawsze prawdziwe historie wzięte z życia – słuchacze uczą się żywego języka w autentycznym kontekście. Każde zapamiętane słowo, zwrot czy zdanie mogą przydać się w przyszłej komunikacji w języku angielskim.

Fascynujące zdjęcia i filmy National Geographic – jeszcze nigdy wcześniej materiały do nauki języka angielskiego nie były tak piękne i tak ciekawe. Praca z podręcznikami nigdy nie będzie nudna, a wysoka motywacja słuchaczy jest gwarantowana.

Praca w grupach i z projektami – umiejętności komunikacyjne są kluczowe w znajomości języka obcego. Słuchacze podczas każdych zajęć dużo rozmawiają, prowadzą prezentacje i dzielą się opiniami, dzięki czemu sprawnie poradzą sobie w kontaktach z żywym językiem.

Nasi uczniowie zyskują językową pewność siebie, uczą się mówić bez kompleksów i nabierają biegłości w komunikowaniu się w anglojęzycznym środowisku. Doskonale posługują się językiem angielskim w sytuacjach codziennych oraz w zetknięciu z szeroko rozumianym tekstem czy przekazem medialnym.

Wiedza

WIEDZA W szkole, która realizuje Program National Geographic Learning, ucząc języka, jednocześnie przekazujemy wiedzę o świecie, o ludziach i ich kulturach, o sztuce, środowisku naturalnym, technologii i życiu społecznym. Tematyczne rozdziały podręczników National Geographic Learning pozwalają uczniom uczyć się języka i jednocześnie poznawać świat. Poruszane tematy i zagadnienia są dostosowane do wieku i możliwości językowych uczniów. Autentyczne i fascynujące historie zaciekawiają słuchaczy i otwierają ich na świat. Odniesienie tej wiedzy do sytuacji, w której żyjemy, sprawia, że uczniowie chcą się dzielić swoimi spostrzeżeniami, w naturalny sposób uczą się mówić o sobie i swoim środowisku, a używanie do tego języka angielskiego staje się naturalną potrzebą.

Umiejętności

UMIEJĘTNOŚCI – Drugim istotnym elementem koniecznym do bycia w pełni obywatelem świata są kompetencje społeczne, m.in. umiejętność prezentacji swojej wiedzy i poglądów, myślenie krytyczne i selekcjonowanie informacji, zaangażowanie na rzecz własnego środowiska, komunikacja z rówieśnikami i rozwiązywanie konfliktów. W jaki sposób można to robić na lekcjach angielskiego? Połową sukcesu jest rozbudzenie w uczniach ciekawości. A fascynujące zdjęcia i zaskakujące artykuły przynoszą właśnie taki efekt. Program National Geographic Learning buduje umiejętność pracy zespołowej poprzez wprowadzanie projektów już w najmłodszych grupach. Podczas pracy nad projektami uczniowie zdobywają umiejętność komunikowania i współpracy, a często też rozwiązywania konfliktów. Wykonywanie projektów wymagających zdobycia informacji, przedstawienia jej w sposób plastyczny i zaprezentowania na forum wymaga zaangażowania, a także jest najlepszą formą aktywnego uczenia się. Zachęcamy do dyskusji, dlaczego jest tak, a nie inaczej; dlaczego dla nas jest ważny ten aspekt kultury, a dla pozostałych inny. Zadawanie takich pytań i próba odpowiedzi na nie to budowanie umiejętności myślenia krytycznego, niezbędnego do selekcjonowania informacji. Dzięki takiemu podejściu uczniowie lepiej pamiętają materiał i język, którego się nauczyli. Dostają praktyczne narzędzia, które mogą wykorzystywać poza klasą: konkretne umiejętności niezbędne w XXI wieku.

Wartości

WARTOŚCI – Obywatel świata potrzebuje również utrwalenia pewnych wartości, takich jak poszanowanie dla odmienności, chęć do dzielenia się opiniami, umiejętność korzystania z praw i wypełniania obowiązków, troska o środowisko naturalne, gotowość do ulepszania świata. Tutaj potrzebna jest zarówno wiedza, jak i odpowiednie jej przekazywanie. Pokazujemy uczniom inne kultury i innych ludzi, na pozór zupełnie różnych od nas. Podczas lekcji uczniowie odbywają swoje małe podróże, które przygotowują ich do prawdziwych wypraw, oswajają się z innymi tradycjami, kulturami i z ludźmi. Dlatego nie skupiamy się wyłącznie na innych krajach i kulturach. Zaczynamy od tego, co jest naszym uczniom bliskie: od nich samych, od ich domu, ulicy, miasta, ojczyzny i coraz bardziej rozszerzamy krąg poznawania świata. Młodzi uczniowie dowiadują się, jak dbać o swoje najbliższe środowisko i jaki to ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego na całym świecie. Budujemy ich świadomość i budzimy poczucie odpowiedzialności za procesy zachodzące na świecie oraz troskę o lokalne środowisko.